Khamis

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 4

4.    PASUKAN, PENGGANTUNGAN DAN PERALATAN
4.1  PASUKAN
 1. Setiap pasukan mengandungi 12 orang pemain. Tidak lebih daripada 7 orang dan minima 5 orang pemain berada dalam gelanggang. selebihnya adalah pemain gantian.
 2. Sepanjang masa permainan, salah seorang pemain mesti bermain sebagai penjaga gol. Penjaga gol boleh bermain sebagai pemain  gelanggang pada bila-bila masa dan begitu juga pemain gelanggang boleh menjadi penjaga gol pada bila-bila masa (Perturan A4, 4: 7)
 3. Pemain boleh dimulakan dengan sekurang-kurangnya 5 orang pemain. 
 4. Bilangan pemain dalam sesebuah pasukan boleh ditambah sehingga 12 orang pada bila-bila masa sepanjang permainan termasuk masa tambahan.
 5. Sekiranya semasa permainan berlangsung, sesebuah pasukan telah dikurangkan "kurang daripada 5 orang" permainan masih boleh diteruskan.
 6. Terpulang kepada pengadil menentukan sama ada atau bila permainan seharusnya dihentikan/ditamatkan (Rujuk 17:13). Keadaan berlaku setelah pasukan yang sama diberikan hukuman seperti singkir, dibatalkan atau 2 minit. Berlaku kekurangan 5 pemain dalam gelanggang - budi bicara pengadil.
  4.2  PENGGANTIAN
  1. Semasa permainan, sesebuah pasukan dibenarkan dengan maksima 4 orang pegawai berada bersama dengan pasukan.
  2. Pegawai pasukan yang didaftarkan (4 orang) tidak boleh digantikan seemasa perlawanan berlangsung.
  3. Salah seorang daripada pegawai pasukan hendaklah dikenalpasti sebagai pengurus pasukan yang bertanggungjawab dan dibenarkan untuk berurusan dengan penjaga masa, pencatat dan apa keadaan tertentu dengan pengadil (Penjelasan No. 3 "Team Time Out").
  4. Pegawai pasukan tidak dibenarkan memasuki gelanggang semasa permainan dijalankan.
  5. Pelanggaran peraturan ini hendaklah dihukum sebagai tidak bersemangat kesukanan (Peraturan 8:4, 16.1d, 16.3d dan 16.6b)
  6. Permainan disambung semula dengan balingan percuma bagi pasukan lawan (Rujuk 13.1a - b, Penjelasan No. 9)
  7. Seseorang pemain atau pegawai pasukan berhak mengambil bahagian sekiranya mereka hadir semasa permainan dimulakna dan namanya terdapat dalamborang pencatat.
  8. Pemain-pemain dan pegawai pasukan yang hadir atau tiba selepas pemainan dimulakan mestilah mendapat kebenaran untuk mengambil bahagian dari penmjaga masa atau pencatat dan namanya mesti dicatat dalam borang pencatat.
  9. seorang pemain berhak untuk mengambil bahagian secara prinsipnya boleh memmasuki gelanggang permainan melalui Zon Pertukaran pasukan pada bila-bila masa.
  10. Seorang pemain yang tidak berhak mengambil bahagian akan disingkirkan sekiranya ianya memasuki gelanggang permainan.
   4.3  PERALATAN
   1. Kedua-dua pasukan mestilah memakai pakaian yang berlainan warna. Semua dalam satu pasukan hendaklah memakai pakaian yang sama warna kecuali penjaga gol. 
   2. Penjaga Gol kedua-dua pasukan hendaklah memakai pakaian yang berbeza warna dari pasukannya dan pasukan lawan.
   3. Pemain-pemain hendaklah memakai nombor 1 hingga 20 dan ukran ketinggian nombor adalah 20 cm di bahagian belakang jersi dan 10 cm di hadapan jersi yang dipakai.
   4. Warna nombor pula hendaklah berbeza (kontras) dan jelas.
   5. Ketua Paukan hendaklah memakai "arm band" berukuran 4 cm lebar.
   6. Kasut hendaklah sesuai.
   7. Pemain-pemain tidak dibenarkan memakai peralatan yang boleh membahayakan diri sendiri atau pemain lain.
   8. Pemain yang cedera seperti luka berdarah atau pun terdapat kesan darah pada pakaian, mereka dihendaki meningggalkan gelanggang permainan dengan segera dengan sukarela dan boleh digantikan dengan pemain lain. Kegagalan mematuhi peraturan ini, pemain tersebut akan dikenakan hukuman kerana tidak bersemangat kesukanan.
   9. Dalam hal kecederaan pemain, pengadil boleh memberikan kebenaran kepada 2 orang pegawai pasukan untuk memasuki gelanggang permainan semasa 'Time Out".

    Tiada ulasan: