Rabu

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 2

 2.    MASA PERMAINAN, ISYARATA TAMAT & MASA HENTIAN

2.1   MASA PERMAINAN
 1. Masa permainan biasa bagi umur 16 tahun dan ke atas ialah 30 minit setiap separuh masa dan masa rehat ialah 10 minit. (30 : 10 : 30)
 2. Masa permainan biasa bagi kategori umur 12 hingga 16 tahun ialah 25 minit setiap separuh masa dan masa rehat ialah 10 minit. (25 : 10 : 25).
 3. Masa permainan biasa bagi kategori umur 8 hingga 12 tahun ialah 20 minit setiap separuh masa dan masa rehat ialah 10 minit. (20 : 10 : 20).
2.2    MASA TAMBAHAN
 1. Sekiranya keputusan seri setelah masa permainan sebenar telah berakhir dan pemenang perlu ditentukan, maka masa tambahan akan dijalankan selepas rehat 5 minit.
 2. Masa tambahan ialah 5 minit bagi setiap separuh masa dengan 1 minit rehat di antaranya.
 3. Jika masih seri, maka pemenang akan ditentukan mengikut peraturan pertandingan kejohanan berkenaan.
2.3    ISYARAT TAMAT
 1. Masa permainan bermula dengan tiupan visel pengadil untuk balingan permulaan manakala masa tamat permainan ditentukan oleh isyarat tamat automatik dari Jam Gelanggang (Public Clock) atau Penjaga Masa
 2. Jika tiada isyarat seperti di atas, maka kuasa tamat permainan sebenar ditentukan oleh tiupan visel pengadil 1.
2.4    MASA HENTIAN (TIME OUT)
 1. Pengadil akan memutuskan bila dan berapa lama masa permainan akan diberhentikan.
 2. Masa Hentian dimestikan bila:
 • penggantungan 2 minit, pembatalan atau singkiran
 • Balingan 7 meter (Balingan Penalti)
 • Masa hentian pasukan diberikan.
 • Kesalahan penggantungan pemain atau balingan pemain melebihi jumlah yang dibenarkan dalam gelanggang.
 • isyarat visel dari penjaga masa atau delegasi teknikal.
 • Perbincangan antara dua pengadil mengikut peraturan 17: 8 Masa Hentian biasa juga diberikan mengikut situasi lain bergantung kepada keadaan (Rujuk 'Calarification No 2)
 • Salah laku yang berlaku semasa henntian adalah sama seperti yang berlaku dalam permainan (16: 13 pernggan 1)
 • Pengadil akan memberikan isyarat kepada Penjaga Masa untuk memberhentikan dan memulakan permainan berhubung dengan masa hentian.
 • gangguan masa permainan akan dimaklumkan kepada Penjaga Masa menerusi 3 tiupan pendek dan isyarat tangan lengan (No 16)
 • Wisel mesti dibunyikan untuk menandakan permainan dimulakan selepas masa hentian tamat (15: 36)
 • Setiap pasukan akan diberikan sekali masa hentian setiap separuh masa selama 1 minit (Rujuk 'Clarification No. 3) dan sesebuah pasukan layak mendapatkan 'Time Out' hanya ketika pasukan itu sedang mengawal bola dan bola akan dimulakan oleh pasukan yang meminta 'Time Out' di tempat bola tadi dihentikan.
 • Tiada 'Time Out' di Masa Tambahan

  Tiada ulasan: